Bedrijf minimaliseert storing en kosten bij migratie naar Windows 7

bedrijf minimaliseert verstoring gebruikers kosten migratie windows 7

Support voor Windows XP eindigt formeel in 2014. Snel groeiende organisaties moeten migreren om bedrijfsgroei en duurzaamheid zeker te stellen. Maar belangrijke uitdagingen hierbij zijn zowel software, hardware en arbeid als ook compatibiliteit vraagstukken.

Een klant van Bantoe elimineerde door gebruik making van Bantoe de urgentie om haar desktops te upgraden of vervangen. In de verdiensten zaten onder andere:

  • Verlagen CAPEX door gebruikmaking van PC’s vanuit een centrale server. Het bedrijf hoeft niet langer haar bestaande hardware te updaten of vervangen;
  • Verlagen OPEX door significante verlaging van de handmatige en arbeidsintensieve processen die nodig zijn bij traditionele PC opwaardering;
  • Geen compatibiliteit vraagstukken, besparing van tijd en kosten. De klant migreerde naar Windows 7 in minder dan een dag;
  • Vermindering van organisatorische verstoringen door minimalisering van de tijd die nodig was om Windows 7 uit te rollen.